Classes de repàs

Individuals i en parelles

Català, Castellà, Llatí, Anglès, Literatura Espanyola, Filosofia, Informàtica.
 

E.S.O., Batxillerat, Selectivitat, Accés a la universitat a majors de 25 anys.
 

C/Escipió, nº 6, 2º C (junt a Av. República Argentina)
e-mail: sergi.ruiz.c@copc.cat

Telèfons: 650435614 / 932114786